Match Reports
Chidd v Teddington (Frdly)

 Sept 

Merstm v Chidd (Cnty Cup) Sept 19
Chidd v Manocroft (Lg Cup) Sept 26
Chidd v Goldsworth P.R. Oct 10
Chidd v Chidd Oct 17
Chidd v Onslow F.C. Oct 31
Chidd v Horsley A Nov 7
Chidd v Hersham Youth. Nov 14
Bookham Colts v Chidd Nov 21
Hersham v Chidd (Fr) Nov 28
Chidd v Teddington Dec 5
Claygate v Chidd Dec 12
New Haw Boys v Chidd Jan 16
Abbey Rangers v Chidd Jan 23
Chidd v Fetcham Jan 30
Chidd v Manorcroft Feb 6
Real Shepperton v Chidd Feb 13
Molesey Juniors v Chidd Feb 20
Chidd v Horsley B Feb 27
Onslow v Chidd Mar
Manorcroft v Chidd Mar 13
Hersham v Chidd Mar 20
Teddington v Chidd Apr 10
Chidd v Bookham Apr 17
Chidd v Chidd Apr 24
Chidd v Molesey TBA